Suiti biedrojas

Alsunga seko kaimiņu paraugam

Nu jau otrajā suitu pagastā nodibināta biedrība Suitu novada izveides atbalstam. Jau rakstījām, ka starptautiskā burdona festivāla dienās Gudeniekos izveidojās Suitu novada atdzimšanas biedrība. Tagad arī Alsungā tapusi biedrība, kuras mērķis – izveidot atsevišķu Suitu novadu, kurā būtu apvienoti četri vēsturiskie Kurzemes suitu apdzīvotie pagasti: Alsunga, Basi (šobrīd iekļauti Gudenieku pagastā), Gudenieki un Jūrkalne.

Pašiem jālemj par savu politiku

Dibināšanas sapulce, kurā piedalījās ap 30 cilvēkiem, sākās ar dziesmu Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s. Klātesošie atzina, ka saistībā ar suitiem tā skan kaut kā īpaši. Pēc tam pagasta padomes deputāts Grigorijs Rozentāls iepazīstināja sanākušos novadniekus ar biedrības veidošanas ideju: „Mums administratīvi teritoriālās reformas rezultātā būtu jānonāk pie savas pašvaldības, kas pati nosaka savu politiku un prioritātes nodokļu naudas tērēšanai, nevis atdod varu citu rokās. Jau kopš 2003. gada visi trīs suitu pagasti deklarē, ka jāveido kopīgs novads, bet – kaut kad vēlāk. Vairākkārt kopējās sanāksmēs deputāti vienbalsīgi ir bijuši par Suitu novadu, bet ar piebildi: veidosim noteikti, bet tikai tad, kad mūs piespiedīs, ātrāk gan ne. Jaunais pašvaldību ministrs Štokenbergs piespieda rīkoties, bet rezultāts bija negaidīts: nonākuši krustcelēs, Gudenieki pagriezās uz Kuldīgas pusi, Jūrkalne – uz Ventspili, bet Alsunga aizgāja taisni – uz savu novadu. Ja neko nedarīsim, dzīve ies tā, kā to gribēs citi. Mazajiem pagastiem nebūs savu pārstāvju Kuldīgas novada domē, jo vēlēšanas 2009. gadā notiks pēc partiju sarakstiem. Katrai partijai jau ir savi cilvēki, tikai reti kurš ir no pagastiem. Kopējo naudu dalīs citi, un daudz kas būs atkarīgs no to labvēlības un noskaņojuma.”

Zīmols – pašu rokās

G.Rozentāls uzskata, ka tradicionālās kultūras bagātības jāsaglabā savās rokās, taču tās viegli varot atdot citiem: „Reiz dzirdēju, ka suiti ir Kuldīgas rajona zīmols. Suitu vārds ir pazīstams, par to gadu desmitiem rūpējušās Suitu sievas. Kādēļ mums šis zīmols būtu jāatdod?” G.Rozentāls bija papētījis lībiešu skumjo pieredzi. 20. gadsimta trīsdesmitajos gados tiem neizdevās izveidot savu pašvaldību, jo viņu teritorijā jau bija pārāk daudz latviešu. Rezultāts – šodien lībiešu faktiski vairs nav. „Kam vajadzīga šī biedrība?” retoriski vaicāja G.Rozentāls. „Pirmkārt, mēs parādām, ka neesam aitu bars, un politiķiem jāsaprot, ka mums ir sava nostāja, savs viedoklis. Otrkārt, ticu, ka mūsu ideja var būt pievilcīga arī citiem, un ceru, ka izdosies gūt gan finansiālu, gan morālu atbalstu.”

Ar kaimiņiem – kopīgs mērķis

Sapulcē piedalījās arī vairāki Gudenieku Suitu novada atdzimšanas biedrības pārstāvji. Ziedonis Anšics: „Neesmu suits pēc izcelsmes, bet gan pēc pārliecības. Esmu iepazinis suitus, strādājot par mežsargu. Jau sen likās, ka ir skaidrs – jāveido savs novads. Pilnīgs pārsteigums bija Gudenieku deputātu balsojums pievienoties Kuldīgai. Tas tapa pusotra mēneša laikā. Kas tad noticis? Mūs pretējā virzienā pagrieza solījums noasfaltēt ceļu. Esam saņēmuši oficiālu vēstuli no valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi. Mūsu ceļš darbu rindā ir apmēram 12. vai 13. Katrs prasa 3 – 4 gadus, tātad uz asfaltu jāgaida vismaz gadi 30. (Rajona padomes izpilddirektores Vairas Brūderes komentārs: „Runa jau ir par to, ka šis ceļš noteikti ir jāsakārto. Daži tā posmi neatbilst pat elementārajām prasībām, lai tur varētu kursēt maršruta autobuss. Ceļa sakārtošanai es redzu trīs etapus: 1) atūdeņošanu, 2) grāvju rakšanu un krūmu izciršanu, 3) atputekļošanu. Pēdējais nozīmē cietā seguma uzklāšanu.” Edgars Zalāns, Kuldīgas domes priekšsēdis: „Ceļu sakārtot solīja ministrs Štokenbergs. Ja solīts – jāpilda! Acīmredzot, lai to izdarītu, būs jāpārstrukturē līdzekļi no citām programmām. Un ne jau Gudenieku ceļš vien ir svarīgs novada izveidei.”)
Es pieļauju, ka tad jau labāk katrs pagasts par sevi. Tas suitiem raksturīgi – būt neatkarīgiem. Kas cilvēkus attur no darbošanās? Trīs bailes: cik tas izmaksās, kas man par to būs un ko par mani nodomās?” Z.Anšics pieļāva iespēju, ka nākotnē abas biedrības varētu apvienoties: „Mums ir viens mērķis!”

Biedrība Suitu novads nodibināta

Sapulces gaitā dibināšanas protokolu parakstīja 18 klātesošo, un vēl vairāki par gatavību piedalīties bija paziņojuši telefoniski, bet nevarēja ierasties. Valdē darbosies seši cilvēki, kuri par biedrības Suitu novads valdes priekšsēdi ievēlēja Grigoriju Rozentālu.


Juris Lipsnis

2007. gada 3. augusts
Raksts paņemts no

Kurzemnieks.gif