LU izlaidumu saraksts 2006

2005./2006.ak. gada izlaidumu saraksts

Fakultāte, studiju programma Datums Laiks Vieta
Ekonomikas un vadības fakultāte
vadības zinību bakalaura un maģistra studiju programmas virzieni:
– ekonomikas informātika; vadības informācijas sistēmas; vides un uzņēmējdarbības vadība; vadības teorija; īpašuma vērtēšanas vadība 19. jūnijs 10.00 Lielā aula
– ražošanas vadība 19. jūnijs 13.00 Lielā aula
ekonomikas bakalaura studiju programmas virziens:
– uzņēmējdarbības ekonomika 19. jūnijs 16.00 Lielā aula
ekonomikas bakalaura un maģistra studiju programmas virzieni:
– tautsaimniecības analīze un prognozēšana; analītiskā ekonomika; sociālekonomiskā statistika; statistika; demogrāfija; matemātiskā ekonomika; makroekonomika 19. jūnijs 16.00 Lielā aula
ekonomikas maģistra studiju programmas virziens:
– uzņēmējdarbības ekonomika 19. jūnijs 16.00 Lielā aula
ekonomikas bakalaura studiju programmas virziens:
– finanses un kredīts 20. jūnijs 13.00 Lielā aula
profesionālo studiju programmas:
– finanšu sektora vadība; finanšu menedžments 20. jūnijs 13.00 Lielā aula
ekonomikas maģistra studiju programmas virziens:
– finanses un kredīts 20. jūnijs 16.00 Lielā aula
profesionālā maģistra studiju programma:
– finanšu ekonomika 20. jūnijs 16.00 Lielā aula
vadības zinību maģistra studiju programmas virzieni:
– tirgvedības pētīšana; kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana 20. jūnijs 16.00 Lielā aula
Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko attiecību institūts
maģistra studiju programmas 21. jūnijs 10.00 Lielā aula
Ekonomikas un vadības fakultāte
vadības zinību maģistra studiju programmas virziens:
– starptautiskā ekonomika un bizness 21. jūnijs 10.00 Lielā aula
profesionālā maģistra studiju programma:
– starptautiskais bizness 21. jūnijs 10.00 Lielā aula
vadības zinību bakalaura studiju programmas virzieni:
– starptautiskais bizness; starptautiskās ekonomiskās attiecības; tūrisma un viesnīcu vadība 21. jūnijs 13.00 Lielā aula
Sabiedrības vadības maģistra studiju programma 21. jūnijs 16.00 Lielā aula
Eiropas studiju maģistra studiju programma 21. jūnijs 18.00 Lielā aula
Ķīmijas fakultāte 22. jūnijs 10.00 Lielā aula
Vēstures un filozofijas fakultāte 22. jūnijs 14.00 Lielā aula
Sociālo zinātņu fakultāte
maģistra studiju programmas 22. jūnijs 18.00 Lielā aula
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
pedagoģijas bakalaura un maģistra studiju programmas 26. jūnijs 10.00 Lielā aula
psiholoģijas bakalaura, maģistra un profesionālo studiju programmas 26. jūnijs 13.00 Lielā aula
Ekonomikas un vadības fakultāte
vadības zinību bakalaura studiju programmas virzieni:
– tirgvedība; kvalitātes vadība 26. jūnijs 16.00 Lielā aula
Fizikas un matemātikas fakultāte 27. jūnijs 10.00 Lielā aula
Ekonomikas un vadības fakultāte
grāmatvedības, analīzes un audita profesionālo studiju programma 27. jūnijs 14.00 Lielā aula
ekonomikas bakalaura un maģistra studiju programmas virzieni:
– saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze; grāmatvedība un audits 27. jūnijs 17.00 Lielā aula
Sociālo zinātņu fakultāte
politikas zinātnes bakalaura studiju programma 27. jūnijs 18.00 Lomonosova 1
Bioloģijas fakultāte 28. jūnijs 10.00 Lielā aula
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs
profesionālo studiju programmas:
– pamatskolas angļu valodas skolotājs; pamatskolas vācu valodas skolotājs; sociālais pedagogs 28. jūnijs 13.00 Lielā aula
– pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 28. jūnijs 13.00 Lielā aula
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
izglītības zinātņu maģistra studiju programma 28. jūnijs 16.00 Lielā aula
Sociālo zinātņu fakultāte
komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programma 28. jūnijs 18.00 Lomonosova 1
Filoloģijas fakultāte 29. jūnijs 10.00 Lielā aula
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
pirmsskolas skolotāja profesionālo studiju programma 29. jūnijs 13.00 Lielā aula
profesionālo studiju programmas:
– skolotājs; datorsistēmu un datortīklu administrēšana 29. jūnijs 16.00 Lielā aula
Sociālo zinātņu fakultāte
socioloģijas bakalaura studiju programma 29. jūnijs 18.00 Lomonosova 1
sociālā darba profesionālo studiju programma 29. jūnijs 18.00 Lomonosova 1
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 30. jūnijs 10.00 Lielā aula
Juridiskā fakultāte
profesionālo studiju programma 30. jūnijs 13.00 Lielā aula
maģistra studiju programma 30. jūnijs 13.00 Lielā aula
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
pirmsskolas izglītības pedagoga profesionālo studiju programma 30. jūnijs 16.00 Lielā aula
Sociālo zinātņu fakultāte
bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura studiju programma 30. jūnijs 18.00 Lomonosova 1
Teoloģijas fakultāte 1. jūlijs 13.30 Lielā aula
Medicīnas fakultāte 3. jūlijs 16.00 Lielā aula
Moderno valodu fakultāte 4. jūlijs 13.00 Lielā aula
Juridiskā fakultāte
bakalaura studiju programma 7. jūlijs 13.00 Lielā aula
Ekonomikas un vadības fakultātes Vides zinātnes un pārvaldības institūts 7. jūlijs 16.00 Mazā aula

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.