Mērķis – suitu novads

Sestdien Biržu muižas parkā nodibināta Gudenieku pagasta sabiedriskā organizācija Suitu novada atdzimšana.
Tā cer saglabāt šo novadu kā administratīvu vienību vēsturisko suitu pagastu (Gudenieku, Jūrkalnes un Alsungas) robežās. Kā stāsta jaundibinātās sabiedrības priekšsēde Inta Čīma, sapulcē piedalījušies 17 cilvēki. Visasākās diskusijas izraisījušās par 31. janvārī saņemto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas solījumu asfaltēt ceļu uz Gudeniekiem kā maksu par pievienošanos Kuldīgas novadam. Diemžēl solījums bijis visai neskaidrs, turklāt nav pārliecības, vai ministrija to izteikusi oficiāli. Tieši šī jautājuma noskaidrošana ir viens no pirmajiem organizācijas uzdevumiem, citādi bez pamatojuma paliek Gudenieku pašvaldības 27. februāra lēmums pievienoties Kuldīgas novadam, ja tiks rekonstruēti ceļa posmi Kuldīga – Basi (19 km) un Ķikuri – Alsunga (6 km) un uzklāts asfalts.
Dibināšanas sēdē izskatīti varianti par nostāju novadu izveidē. Viens no tiem – Gudenieku pagastu saglabāt neatkarīgu un nepievienot nevienam novadam, otrs variants ir gan Gudeniekus, gan Alsungu pievienot Kuldīgas novadam, lai par to no valsts saņemtu divsimt tūkstošus latu.
Suiti kā atsevišķa Kurzemes katoļu etniskā grupa pastāv gandrīz 400 gadu, asimilācija un izzušana, kā tas līdzīgi notika ar kuršu ķoniņiem, Lēnu un Laimiņu katoļu salām, ir jānovērš, uzskata Suitu novada atdzimšanas dibinātāji. Galvenajam mērķim – saglabāt novadu – viņi neredz arī ekonomiskus šķēršļus.


Laura Bitiniece

2007. gada 9. jūlijs.
Raksts paņemts no

Kurzemnieks.gif

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.