Teteris tautas ticējumos

I. Rubināšana.

30611. Teteris rūc: “Vakar ēdu, dzēru. Kur palika mana sud-
raba karote?” /L. Žagata, Krūte. /

30612. Rubenis rūc: “Kur gulēšu nakt, kur gulēšu nakt? Viņā
krūmā, viņā krūmā. ” /I. Johansone, Rīga. /

 

II. Cilvēku aizrubināšana.

30613. Kad rubenis aizrubina rītā neēdušu, tad vasarā sirg-
si un vārgsi. /Brīvā Tēvija, 1927, 183. /

30614. Ja pavasarī pirmo reiz rubeni dzird, iekāms nav vēl
no rīta nekā ieēdis, tad uznāks cilvēkam slimība vai
nāve tanī pašā pavasarī. /V. Grūnbergs, Jaunpiebalga. /

30615. Ko rubenis aizrūc no rīta tukšā dūšā, tam mutē ir
slikta smaka un ēdienam nav labas garšas.
/P. Zeltiņa, Ikšķile. /

 

III. Teteris laika zīlēšanā.

30616. Kad teteri sākot dziedāt jaunā mēnesī, tad tie ie-
dziedot garu un aukstu pavasari. Bet ja teteri sākot
dziedāt vecā mēnesī, tad būšot agrs un silts pavasa-
ris. /K. Skujiņš, Smiltene. /

30617. Ja pavasarī vienā jaunā mēnesī sāk rubeņi dziedāt,
tad otrā jaunā kūst sniegs; tāpat ja viņi sāk dzie-
dāt vecā mēnesī, tad arī sniegs kūst nākošā vecā mē-
nesī. /J. Rubenis, Ērgļi. /

30618. Ja sala laikā teteri nāk mājas tuvumā, tad sals drīz
pielaidīsies. /Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti. /

30619. Ja teteris rubina, tad trīs dienas pēc tam salna.
/J. A. Jansons, Bīriņi. /

30620. Teteri rūc uz salnām. /K. Jansons, Plāņi. /

30621. Ja rubeņi rubina, tad rītā sagaidāma salna.
/V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr. /

30622. Kad redz rubeņus staigājam pa zemi, gaidāms sals.
/A. Liepiņš, Bērzaune. /

30623. Ja rudenī rūc rubeņi, tad otrā mēnesī sagaidāmas
salnas. /A. Brāka, Meirāni. /

30624. Kad suņu dienu beigās teteri sāk rūkt, tad ap Bērtu-
ļa dienu būs salna. /S. Gūberts, 1688. /

30625. Kad rubeņi rudeņos iet malā, tad drīz būs salnas.
/R. Kalniņš, Lubāna. /

30626. Ja rubeņi iet malā ziemu, tad mīksti laiki.
/R. Klniņš, Lubāna. /

30627. Ja ziemā rubeņi nākot ārā no meža, tad gaidāms
mīksts laiks. /A. Lāce, Lubāna. /

30628. Kad rubeņi nāk no meža laukā un nometas kaut kur
kokos, tad būs atkusnis jeb mīksts laiks.
/J. Zaikovs, Lautere. /

30629. Ja ziemā rubeņi pa dienu sēd kokos, tad būs mīksts
laiks. /A. Salmāns, Balvi. /

30630. Ja ziemā teteri bariem pārlaižas no meža uz pļavu,
tad nākošā dienā būs atkušņi. /I. Bikša, Daugmale. /

30631. Ja rubeņi ziemu uzturas bērzos, gaidāms atkusnis.
/K. Palteris, Nītaure. /

30632. Ja aukstā laikā, ziemā redzami rubeņi, tad gaidāms
atkusnis. /K. Zilbers, Meņģele. /

30633. Kad ziemu rubeņi metas bērzu galos, tad būs silts
laiks, atkusnis. /P. Zeltiņa, Ikšķile. /

30634. Kad rubenis rubina, tad rudenī pēc mēneša ir ziema
un pavasarī pēc mēneša vasara. /Z. Pūtele, Sabile. /

30635. Kad rubeņi nāk uz lauka, tad būs mīksts sniegs.
/V. Siliņa, Serene. /

30636. Ja rubenis rūc meža malā, tad būs silts laiks, bet ja
meža vidū, tad auksts. /R. Vucene, Lubāna. /

30637. Ja rudenī teteri tikpat dūšīgi rūc kā pavasarī, tad
būs vēls rudens. /H. Skujiņš, Smiltene. /

30638. Ja rubeņi rūc, tad drīzā laikā būs sniegs.
/A. Aizsils, Lubāna. /

30639. Ja rubeņi rūc dziļi purvā, tad būs karsta un sausa
vasara, ja purva malā, tad vasara būs vēsa un lietai-
na. /A. Aizsils, Jaungulbene. /

30640. Ja teteris rūc ziemu, tad tas ir vai nu uz puteni
vai uz atkusni. /H. Skujiņš, Smiltene. /

30641. Ja teteri baros ziemā pārvietojas no meža uz pļavu,
tad nākošā dienā atkušņi. /J. Putns, Trapene. /

30642. Ja teteri un rubeņi vasaras vidū brēc, tad ap Bērtu-
li sākas nakts salnas.
/J. Juškevičs. B. Z. Ilustr. piel. 1933, 275. /

30643. Ja rubeņi nāk no meža ziemā ārā, tad būs mīksts lai-
ks. /E. Everts, Oļi. /

30644. Kad teterus dzird rubinājam vēlā vakarā, tad nākošā
dienā būs salna. /E. Brīnums, Rūjiena. /

30645. No rubeņa sūdiem varot zināt sējamo un lietus lai-
kus. Vajadzējis izzināt, kurš gals pirmais nācis ārā:
baltais vai dzeltānais. /KJansons, Plāņi. /


Raksts paņemts no

http://www.ailab.lv/ticejumi/teteris.htm#teteris2

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.