Teteris un rubenis folklorā

Balss: Rubeņu tēviņi riesta laikā rubina, dažreiz arī šņāc, mātītes – ga gag.

Valoda: Kurr vakarr turrēju brrokasti, turr palika sudrrraba karrrote.

image17.jpgMelnais rubenis (teteris) ieskrējis namā, kur patlaban gaļa, riņķī griezdamās, stipri mutoļodama, vārījusies. Tas šim brīnumam paticis, tādam nemierniekam. Tūliņ steidzies purva malā, kur neviens neredz un smiedamies sācis tikai riņķī griezties, vēl saukdams: “Bur, bur, bur, bur!”

Āronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. O.Dähnhardt, Natursagen, III, 363.

Kas tur dūc, kas tur rūc
Tēva birzī, siliņā?
Birzī pūta rubenītis,
Silā rūca teterītis.
V, Bauņi

Rubenīti, teterīti,
Ņem irbīti līgaviņu:
Tā mācēja maizi cept
No bērziņa pumpuriem.
Z, Code

Rubenītis bungas sita
Zaļa bērza galiņā,
Citus putnus aicināja
Pie saldiem pumpuriem.
L, Medņi

Rubi, rubi, rubenīt,
Mana tēva birzītē;
Gan tu rītu rubināsi
Manas mātes katliņā.
Z, Sece

Rubenītis rubināja
Kupla bērza virsaunē.
Vai gaidīja silta laika,
Vai to bērza pumpurīšu?
L, Galēni

Kas tur čaukst, kas tur čaukst
Aiz tā miežu līdumiņa?
Teterītis vīzes pina,
Vedīs irbi bazīcā.
V, Nītaure

Rubu, rubu, bubenīti,
Papardīšu krūmiņā;
Kas kaitēja nerūbot,
Pilna guza vabolīšu.
Z, Lielauce

Tec’, teteri, tec’, teteri,
Glabā savu līgaviņu:
Es redzēju Rīgas kungus
Zaļu birzi lūkojot.
K, Alsunga


Raksts paņemts no http://www.liis.lv/putni/ruben.htm

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.