Lai Alsunga tūristiem saistoša

Alsungas pagasta padomes tautsaimniecības komiteja lēma iesniegt projektu programmai Phare, lai iegūtu naudu pils kompleksa restaurācijai.

Sēdē piedalījās Kuldīgas rajona kultūras valsts inspektore Dace Reinkopa, etniskās kultūras centra Suiti vadītāja Lidija Jansone un citi. D.Reinkopa rosināja apkopot dokumentus par agrāko pils izpēti, skaidrojot, ka šādam nolūkam atbalstu var iegūt no Latvijas Kultūrkapitāla fonda. Savukārt projekta pieteikumu programmai Phare, ko var rakstīt latviski, jāpaspēj iesniegt līdz 8. jūnijam, atbilde varētu būt pēc mēnešiem diviem, bet nauda – nākamgad.

Pašvaldības vadītājs Gunārs Bloks apstiprināja, ka deputāti ir ar mieru darboties, lai pils kompleksu restaurētu. Drīz tiks slēgts līgums ar Rīgas biroju Consensus, kas palīdzēs izstrādāt projekta pieteikumu. Pagaidām pilī atrodas pagasta padome un mūzikas skola. Tornis un līdzās piebūvētā sporta zāle nodota centra Suiti rīcībā, bet viens spārns ir tukšs.

„Pili varētu uzskatīt par suitu tradicionālās kultūras aizsākumu, jo bez barona viss varbūt tā nebūtu izvērties un līdz mūsdienām saglabājies,” uzsver D.Reinkopa. Viņa skaidroja, ka Phare piedāvā iespēju dabūt naudu pils rekonstrukcijas projektam, veicinot ekonomisko un sociālo atšķirību izlīdzināšanu starp Latvijas novadiem.

„Tikāmies ar programmas Phare ekspertu, izstāstījām šī projekta priekšrocības, un viņš atzina, ka tas ideāli atbilst ES struktūrfondu prioritātēm. Tas nozīmē – ja no Phare dabūsim naudu projektēšanai, varēsim ES struktūrfondos to meklēt būvprojektam un celtniecībai,” pārliecināta D.Reinkopa.

Tika spriests arī par burdona festivālu jūlija sākumā. „Pirmajam jābūt tik labam, lai cilvēkiem gribas atgriezties,” pārliecināti rīkotāji. Pašvaldībai jārūpējas par Alsungas labiekārtošanu, sabiedrisko kārtību un transporta kustību, kā arī prezentācijas materiāliem.

G.Bloks pastāstīja, ka var izgatavot nozīmītes ar Alsungas ģerboni, domāts arī par bukletiem un pagasta karogu, ko pacelt mastā līdzās Latvijas un ES karogam. Lai brīvdabas skatuvei Ziedlejās uzliktu jumtu, jātērē Ls 400.

Šo summu par lielu atzina gan rīkotāji, gan pašvaldība, atzīstot, ka nāksies paļauties uz laika apstākļiem. Gudenieku suitu dziedātājas, kas jau gadiem vēro laiku, apgalvojot, ka tieši festivāla dienās lietum nevajadzētu līt.


Inguna Spuleniece

2004.gada 17.maijs

Raksts paņemts no www.kurzemnieks.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.